Een jaarlijks terugkerende activiteit is onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond waarop het bestuur alle (ouders) van leden bijpraat over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, en wat er het komende jaar staat te gebeuren. Bij afwezigheid van een nieuwe voorzitter, was onze erevoorzitter, dhr. Piet van Wamelen bereid de JALV te leiden. 

In het afgelopen jaar en zeker ook in het komende jaar ligt voor het bestuur de focus op het aantrekken van mensen, zowel in het bestuur als de Technische Commissie kunnen we nieuwe aanwas goed gebruiken. Daarnaast is er behoefte aan juryleden, zodat we een volledig wedstrijdprogramma kunnen blijven draaien. We hopen daarom van harte op enthousiaste mensen die hun bijdrage willen leveren.

Zoals gebruikelijk is er jaarlijks per rotatie één bestuurlijke functie aan de beurt voor een (her)verkiezing. Dit jaar was de beurt aan de penningmeester. Martin de Goede was aftredend penningmeester en – gelukkig – beschikbaar voor een nieuwe termijn. De vergadering heeft ingestemd met zijn herverkiezing.

En dan hadden we bij de huldigingen dit jaar wel een zeer bijzondere: mevrouw Annie v/d Hul werd in het zonnetje gezet omdat zij maar liefst 70 jaar lid is! Zij heeft door de jaren heen in allerlei commissies gezeten en een groot deel van onze historie meegemaakt. Wij zijn trots zo’n trouw lid te mogen huldigen. Mw. Guijt, Dhr. D. de Jong en Eveline Bergvelt waren 25 jaar lid van Alliantie en kregen een bos bloemen en passend cadeau.

De grootste verrassing van de avond was voor de ontvanger van de Lips-prijs. Die geven we aan iemand die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Alliantie. Het bestuur koos dit jaar voor Dan Balvers, die altijd bereid is te helpen bij wedstrijden of rondom de lessen. Dan is vaak aanwezig bij activiteiten en maakt foto’s of verleent andere hand- en spandiensten, waar we erg mee geholpen zijn. Om hem daarvoor te bedanken ontvangt hij deze prijs.

Alle jubilarissen en Dan: van harte gefeliciteerd!

Aan het eind van de avond was er alle ruimte voor het bijpraten onder genot van een hapje en drankje. Dank aan alle aanwezigen voor een prettige vergadering.

[widgetkit id="29"]