Op vrijdag 24 maart 2017 stond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer op de agenda. Het moment waarop het bestuur de leden bijpraat over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd in en om de vereniging. En we blikken uiteraard ook vooruit naar het komende jaar. Daarnaast altijd op de agenda: de bestuursverkiezing en de huldigingen. Zoals gebruikelijk is er jaarlijks per rotatie één bestuurlijke functie aan de beurt voor een (her)verkiezing. Dit jaar was het de beurt aan de secretaris. Eveline Bergvelt was aftredend secretaris en beschikbaar voor een nieuwe termijn. De vergadering heeft ingestemd met haar herverkiezing.

Naast alle belangrijke ‘bijpraatonderdelen’ was er dit jaar ook ruimte voor leuke dingen. Iets nieuws bijvoorbeeld: nieuwe verenigingskleding! De huidige pakken hebben we al bijna 5 jaar en naar verwachting gaan deze op korte termijn uit productie. Daarom zijn we eens gaan kijken naar de mogelijkheden, en al snel hebben we nieuwe pakken gevonden. Deze werden op de vergadering geshowd door een drietal leden. Deze week liggen er briefjes op de lessen met alle informatie over de nieuwe kleding!

En dan zijn we elk jaar als vereniging zeer trots op onze trouwe leden. Dit jaar waren dat er een hoop. Maar liefst 8 leden waren 25 jaar lid van de vereniging: Mw. M. den Boer, Mw. M. Donker, Dhr. B. Gille, Mw. T v/d Hoeven, Dhr. W. de Jong, Mw. A. v/d Meer, Petra Monteban en Mw. M. Ysselstijn. Het kan altijd nog meer: Dhr. H. Middeldorp was zelfs 40 jaar lid! Maar baas boven baas: Mw. A. v/d Berg is zelfs al 65 jaar lid van onze vereniging (en haar voorloper). Alle jubilarissen krijgen een mooi boeket en een passend cadeau.

Dan is er bij Alliantie ook nog de Lips-prijs te vergeven, aan een lid dat zich in het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Het bestuur vond dat deze prijs dit jaar toekomt aan Maurits Mocnik. Maurits is zelf actief lid, assisteert op diverse lessen en helpt daarnaast waar nodig. Helaas was hij niet aanwezig op de avond zelf, maar op zaterdagochtend kreeg hij deze prijs alsnog overhandigd.

Tenslotte moeten we dit jaar afscheid nemen van Madelon Snijders. Na 44 jaar lidmaatschap waarin zij jarenlang TC-lid is geweest, en de laatste 7 jaar onze voorzitter was, heeft zij besloten afscheid te nemen. Hoewel we dit erg jammer vinden, is dit uiteraard te begrijpen. Het bestuur blijft op zoek naar een geschikte vervanger. Uiteraard danken we Madelon voor haar enthousiaste inzet voor Alliantie. De afgelopen jaren heeft zij de vereniging goed weten te leiden en ons steeds goed vertegenwoordigd. Uit handen van onze erevoorzitter Piet van Wamelen kreeg Madelon het erelidmaatschap van Alliantie uitgereikt. Alle jubilarissen en Maurits: van harte gefeliciteerd! Madelon: nogmaals bedankt en ook gefeliciteerd!

Klik hier om naar de foto's te gaan.